Morten Strømsodd (f. Ringerike, 13.11.76)

Adresse:   Nordliveien 69, 

3534 Sokna

Mobil tel. 41 25 94 38

 

Utdannelse og Praksis:

2001 – 06

Selvstendig, på eget atelier

2001, vårtermin

Ved C.H. Cecil Studios, Firenze, Italia

1999 – 00

III. året ved Oslo Tegne og Malerskole

1998 – 99

Ett år ved Galleri Norske Grafikere

1997 – 98

Ett år ved C.H. Cesil Studios, Firenze, Italia (Akt og portrettklassen)

1996 – 97

Selvstendig praksisår, i eget atelier

1995 – 96

Kunstlinja ved Verdal vg. Skole

1994 – 95

Kunstklassen ved Namdals Folkehøyskole

1993 – 94

Tegn/form/farge GK, Hønefoss vg. Skole

 

Utvalgte utstillinger:

September 19

«Kunst rett vest» med kollektivutstilling på Henie Onstad Kunstsenter

September 15

 

«Kunst rett vest» med kollektivutstilling på Henie Onstad Kunstsenter

 

November 12

«Innsikter og utsikter» – sammen med C. J. Erøy på Skjelfoss gård, Hobøl

  
  

Sommer 10

«Lysets maler» på Veien kulturminnepark, Ringerike

Diverse år

«Bygdedagen» på Vestre Bråthe, Hobøl i Østfold

November 08

«Mellom fantasi og virkelighet» med J. E. Erøy på Skjelfoss gård, Hobøl

Diverse år 

 
 

«Kunst rett vest» med kollektivutstilling på ulike steder.  

  

Høst 08

«Frilufts malerne» med «Bella Toscana», Riddergården, Hønefoss

Mars 08

‘Galleri Øya’ – første utstiller under åpningen, Ringerike

Høst 07

«Frilufts malerne», gruppeutstilling i eget atelier

Høst 06

Separatutstilling ved sande kunstforening, Sande

Januar 05

Norske bildebøker og illustrerte bøker, Grafill, Oslo

Desember 04

Juleutstilling, kollektiv ved fengselet, Hønefoss

Høst 03

Separat v/ Ringerikes Kunstforening, Grand Hotell, Hønefoss

Sommer 02

Galleri Breien, i forbindelse med Hønefoss by jubileum

Diverse år

Stipendsøkernes utstilling v/ NBK, Kunstnernes Hus

Høst 99

Separat v/ Tine Galleri, Hønefoss

Høsten 96

Debut på Kunstneres Hus, Oslo

 

 

 

Innkjøp/ Utsmykninger og oppdrag:

2013

«Frisvassdammen» til Sokna omsorgssenter, Sokna

2011, høst

DNB’s kunstforening, Oslo

2011, høst

Blystad holding, hovedkontoret, Oslo

2011, høst

Innkjøpt gave til Lunder menighet, Sokna

2011, sommer

Innkjøpt gave til Sokna omsorgssenter, Sokna

2007

«Oppstandelsen» – kulltegningen, gave til Strømsoddbygda kapell

2006, Høst

Sande kommune, til bruk som «Kulturprisen 2007»

2005, vår 

Plakett for E.M. Solheim, Hønefoss

2005, vår

Oppstandelsen, Lunder Kirke, Sokna

2004, vår

Diktillustrasjoner (av E.M. Solheim)

2002

«Kunst postkort» – Lions club, Ringerike

2002

Innkjøpt av Galleri Breien, Ringerike

2002

Sparebank 1, Ringerike/Hadeland, Hønefoss

  

1995

Rustad Kafé, Sokna

1995

Namdals Folkehøgskole, Grong

1992

Kapteinens lugar på M/S. Peter Wessel

 

Foruten dette, har opp igjennom årene blitt innkjøpt av en hel rekke, ulike privatpersoner. I Tillegg bestillinger fra enkeltpersoner, eller av selvstendige arbeider.

 

Betydningsfulle studiereiser/opphold:

Vinter 12

Studietur til London med besøk i flere av byens mange museer

Deler av våren og forsommeren 11

Selvstendig studieopphold i Firenze, Italia

Deler av sommeren 09 og 10

Studieopphold utenfor Fredrikstad og Hvaler

April – juni 08

Selvstendig studieopphold i Toscana, Italia

Forsommeren 06

Studietur til Firenze, Italia

Deler av høsten 04

Studietur til Amsterdam, Nederland

Deler av sommeren 04

Landskapsstudier på Leka, Nord-Trøndelag

Sommer 03

Store deler av Europa (f.eks. Madrid, Milano, Wien og Budapest)

Vår 01

Firenze og Roma (under studieoppholdet i Firenze)

Sommer 00

Studietur til Amsterdam, Nederland

Tidlig 00

Studietur til Paris, Frankrike 2. gang

Høst 97 – til sommer 98

(Studieopphold) i Firenze (m/ besøk av italienske byer)

Sommer 97

Studietur til København, Danmark

Vår 96

Studietur til Roma, Italia

Sommer 95

Studietur til Paris, Frankrike

Våren 95

Studietur til Praha og Berlin (inkl. andre tyske byer)

Tillegg

Har stedvis egne elever, ofte med bruk av modell

Har etter forespørsel holdt kroki og akt kurs.

Har sittet i korte perioder som gallerist bl.a. i Oslo.

 

 

 

Stipend:

1998 – 99

I perioden med tjenestegjøring, mottatt et allment materialstipend

13.11.97

(På 21-års dagen) mottar Scholarship of Charles H. Cecil, Firenze, Italia

Fikk i 1993

antar dette året)

Et lite kommunalt stipend for å dekke noe materiell i skapersammenheng